Health Department

Food, Lodging & Pools
Public Service Center
250 S. 4th St., Room 510
Minneapolis, MN 55415

Food Safety Inspection Videos in Somali

Food Safety Inspection Videos in Other Languages:

English

Español
Spanish

Hmoob
Hmong

Tiếng Việt
Vietnamese

Mandarin Chinese
Mandarin Chinese

 

 

Noqo Kormeeraha Bedqabka Cuntadaada (Be Your Own Food Safety Inspector)

Qalab iyo Dhismayaal Bedqaba (Safe Facilities and Equipment)

Caafimaadka iyo Nadaafadda Shaqaalaha (Employee Health and Hygiene)

Ka hortaga Jeermis-Isu-Gudbinta (Protection from Contamination)

 

 

Last updated Jan 6, 2015