Health Department

Food, Lodging & Pools
Public Service Center
250 S. 4th St., Room 510
Minneapolis, MN 55415

Food, Lodging & Pools

In the news

Restaurant inspectors shift attention
to high-risk violations
http://www.startribune.com/illness-risks-take-a-larger-role-in-local-restaurant-inspections/375274261/

Minneapolis translates kitchen safety
for immigrants
http://www.startribune.com/minneapolis-translates-kitchen-safety-for-immigrant-restaurateurs/374381301/

Written food safety test is hurdle for
Somali businesses
http://www.mprnews.org/story/2015/08/11/somali-food-safety-test

Minneapolis Offers First Somali-Language
Food Safety Course
http://kstp.com/article/stories/S3870347.shtml

 

Food, Lodging & Pools works to protect the health and safety of the public by regulating food establishments, hotels/motels, swimming pools, body art establishments, laundry/dry cleaning operations, tanning facilities, and non-community wells. Health Inspectors conduct health inspections, investigate complaints and outbreaks, and enforce applicable city ordinances, state laws, and federal regulations.

We work closely with our partners at the local, state (MDH, MDA) and federal (FDA, USDA) levels as well as with the University of Minnesota to ensure that our business communities have access to the information and resources they need to comply with health and safety standards.

To learn more about these programs and the requirements for opening or operating these types of businesses in the City of Minneapolis, visit the pages listed under Food, Lodging, and Pools and see Enforcement and Ordinances. 

Problemas mas communes en las inspecciones

!Importante! Este entrenamiento es solo en Español! / Important! This training is in Spanish only!

¿A su negocio lo inspecciona la Ciudad de Minneapolis?
/ Is your food business inspected by the City of Minneapolis
Health Department?

Venga al entrenamiento gratis de seguridad en la producción de alimentos / Free Food Safety Training in Spanish

¡Aprenda practicando! Hágalo usted mismo / Learn by doing! Hands-on training for

Lavado de manos • almacenamiento de productos refrigerados • Desinfección • Técnicas para la manipulación de alimentos • Prevención de la contaminación cruzada • Temperaturas de cocción apropiadas manteniendo comidas calientes y mucho mas

Handwashing • Food cold storage • Sanitizing Food handling Techniques • Avoiding cross-contamination • Proper cooking and holding temperatures • And more!

Lunes 18 de Abril / Monday, April 18
de 9:00 AM hasta las 12:00 PM / 9:00 a.m. to Noon
Whittier Recreation Center
425 W. 26th Street, Minneapolis MN 55405

Para registrarse o si tienes preguntas por favor comunicarse con: / To register or for more information call:
Justo Garcia, 612-673-3619, or email
food@minneapolismn.gov

Problemas mas communes en las inspecciones

5th Somali Business Community Forum

Video in Somali https://youtu.be/gyDD3KbEZ30

Waaxda Caafimaadka iyo ta Shati-Bixinta ee City of Minneapolis waxay ku marti-qaadayaan dhamaan madaxda iyo mulkiilayaasha ganacsiyada Soomaaliyeed ee Minneapolis shati-ganacsi ka haystaa inay ka soo qayb-galaan Kulanka 5aad ee Ganacsatada Jaaliyada Soomaalida

The City of Minneapolis Health Department and Business Licensing Department invites all owners and managers of Somali food businesses licensed in Minneapolis to the 5th Somali Business Community Forum

Goorma/When: April 19, 2016
9am-11am
Goobta/
Where: Abubakar As-Saddique Islamic Center
Events Hall/Hoolka Xafladaha
2824 13th Ave S, Minneapolis, MN

Mowduucyada shirka / Discussion Topics:

 • Sida la isaga ilaaliyo khaladaadka ugu badan ee kormeerada caafimaadka lagu arko / How to avoid common problems on health inspections
 • Xadgudubyada guud ee shatiyada ganacsiga / Common Business Licensing violations
 • Sicirka ugu yar ee tubaakada lagu iibiyo / Tobacco minimum pricing
 • Xeerka Konteenarada Deegaan-Ahaan La-Aqabli Karo / Green To Go
 • Mamnuucida bacaha / Ban the Bag
 • Tababarka ‘Koorsada Bedqabka Cuntada” oo af-Soomaali lagu dhigayo / Certified food manager training classes in Somali
 • Health inspection questions / Su’aalaha ku saabsan kormeerada caafimaadka

Qabanqaabiyay / Sponsored by

 • City of Minneapolis Waaxda Caafimaadka, Waaxda Shati-Bixinta / The City of Minneapolis Health Department and Business Licensing
 • Abubakar As-Saddique Islamic Center

5th Somali Business Community Forum 

Food safety classes in SomaliSomali Food

Tababarka Maamulaha cuntada ee Shatiga leh iyo imtixaanka afka Soomaaliga ah

Fadhi walba sedex bari oo tababar ah ayuu leeyahay
5:00 pm ilaa iyo 9:00 pm haweenki
Maalin sedexaada ayaa imtixaanka la qaadi doonaa

Maalmaha tababarka: 

 • April 27, 28 iyo 29

Kharaska: $50 weeye Hawl gala yaasha cuntooyinka ee ka shaqeeya
ganacsiyada ku leh shatiga Magaalada Minneapolis.
$150 weeye hawl gala yaasha ganacsiyada aan reer Minneapolis ahayn

Goobta Tababarka:
AWAC Services
2305 Snelling Avenue S, Minneapolis, MN 55404

Si aad isu qorto wac:
Farhiya Farah 612-405-2939
FFarah@GlobeGlow.com

Tababrkan waxaa soo qaban qaabiyey Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis.

Certified Food Manager Training and Exam in Somali Language

A Food Manager classes and exam in Somali will be held:

 • April 27, 28 and 29

Time: 5:00 to 9:00 p.m.
Location: AWAC Services, 2305 Snelling Avenue South, Minneapolis, MN 55404

Cost is $50 for food operators working in businesses licensed by the City of Minneapolis. Cost is $150 for non-Minneapolis business operators.

For registration call:
Farhiya Farah 612-405-2939
ffarah@globeglow.com

Training is sponsored by the Minneapolis Health Department

 

Cottage Food Bill Law Updates

(affecting home processor and pickle bill vendors registered with the City of Minneapolis)

On July 1, 2015, changes to the
cottage food bill require vendors to register with the Minnesota Department of Agriculture. The City of Minneapolis will no longer accept applications. Instead, operators must submit their application to the Minnesota Department of Agriculture (MDA). For more information, please visit the MDA website here.

 

 

Last updated Apr 15, 2016