Utility Billing

250 S. 4th St., Room 200
Minneapolis, MN 55415
[email protected]
(612) 673-1114
(612) 673-2684 (fax)

Monday - Friday
8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Ogolaanshaha Ka shaqaynta Nimaamka Biyaha

 

Mararka Qaarkood Magaalada Minneapolis waxay u baahankartaa iney dayactir ku samayso Mitirka Biyaha ee Guryaha, si loo xaqiijiyo in ay si sax ah u shaqaynayaan, si dayactirkaas loo sameeyo, ayaa loo baahanayaa in lasoo saaro Mitirka. Mitirka waxaa iska leh Magaalada Minneapolis, laakin Bayb ka uu ku xiranyahay waxaa iska leh Mulkiilaha Guriga.” “Marka lasoo saarayo Mitirka ama la badalayo waxaa suuro gal ah in uu shaqayn waayo Baybka uu Mitir ku xiranyahay. Sida uu qabo sharciga Magaalada Minneapolis ee number kiisu yahay Minneapolis City Ordinance 509.340,  Mulkiilaha guriga ayaa masuul ka ah, inuu xaqiijiyo in Baybka uu ku xiranyahay Mitir ku uu si wanaagsan u shaqaynayo.”

 
Hadaba, si loo badalo Mitir ka, waxaa loo baahanyahay saxiix cadaynaya in Magaalada Minneapolis aaney masuul ka ahayn lacala hadii Baybku uu duleeshamo.

Macaamiishu waxay dooran karaan iney shaqaalaystaan Xirfadlayaal Laynsan haysta si ay ugu badalaan Mitirka Biyaha ee Magaalada Minneapolis ay leedahay, iyagoo wacaya lamberka 612-661-4951.

 

 
Waxaan Ogolaadey in Saxiixaygaan electronic ga ah ee hoos ku qoran loo isticmaali karo fulinta hawshaan electronic ga ah.

 


 
Waxaan halkaan ku cadeeynayaa in Magaalada Minneapolis Laanteeda Biyaha aaney masuul ka ahayn waxii dilaac, ama duleeshan ah ee kadhasha xiliga labadalayo Mitirka biyaha ee kuyimaada Baybka ama qalabka ku xiran.
  
 

 

Last updated Nov 19, 2015

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2019 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo