Utility Billing

250 S. 4th St., Room 200
Minneapolis, MN 55415
[email protected]
(612) 673-1114
(612) 673-2684 (fax)

Monday - Friday
8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Water Release Form

 

Waxaan aqbalay inaan xushmeeyo saxiixayga Electaroonig ga ah, & Inaan araintaan si Elektaroonik ah sameeyo:


 
Waxaan awood usiinayaa Magaalada Minneapolis in ay furan, ama sii daayaan biyaha Goobya Aderayskeedu hoos ku qoranyahay aniga oon joogin. Waxaan cadeeynayaa in aaney masuul ka ahayn waxii ka dhasha in biyaha la furo/lasii daayo aniga oo ka maqan goobta. Waxaan ka daynayaa Magaalada Mineapolis, shaqaalaheeda & wakiiladeedaba waxwalba oo ah dacwo ka dhalan karta arintaan oo looga soo horjeedo Magaalada Minneapolis. Waxaana aqbalay in Magaalada Minneapolis, shaqaalaheeda & wakiiladeedu aaney masuul ka ahayn waxii ka dhasha biyaha lasii daayey aniga oo ka maqan goobta.
  
 

 

Last updated Dec 7, 2015

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2019 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo