Birmadka Barafka

Waa maxay jidka Birmadka Barafka?

Qariidada Birmadka Barafka Snow Emergency Map (pdf)

Jidadka Birmadka Barafka laba siyaaboo ayey u calaameysanyihiin:

Calaamadaha GUDUUDKA ee Birmadka Barafka

Calaamadaha BULUGA waa magacyada jidadka.

Jidadka aan AHAYN kuwa Birmadka Barafka waxey leeyihiin calaamado cagaaran ama maariin.

Last updated Sep 27, 2011