Naga caawi qaab-socodka magaaladeena — codso boosaska ka furan golayaasha iyo guddiyada

Araajida ayaa boosaska golayaasha iyo guddiyada loo aqbalayaa Guga iyo Deyrta. Xubnaha golayaasha iyo guddiyada Magaalada Minneapolis ayaa afkaaro qiimo leh ka dhiibta arrimaha, oo gacan ka geysta jahaynta go’aamada siyaasadda muhiimka ah iyaga oo kaga dhiibta ra’yi beesha salka ku haya markay tahay maamulka adeegyada. Magaalada ayaa raadinaysa codsadayaal leh ka-soo-jeedyo iyo waayo-aragnimo kala duwan sidii loo xoojin lahaa shaqada Magaalada
 

Last updated May 7, 2014